„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Virtuálna prehliadka

Den: 30

Knižnica pre mládež mesta Košice je jedinou špeciálnou knižnicou na Slovensku orientovanou na prácu s deťmi a mládežou. V čase svojho vzniku (1955) bola prvou z pilotného projektu, ktorého cieľom bolo založiť špeciálne knižnice pre deti a mládež v každom krajskom meste po celom Československu. Nakoniec ostala jedinečná svojho druhu, a to nielen na Slovensku, ale aj v rámci bývalého Československa.

K jej vzniku došlo odčlenením detského oddelenia Krajskej ľudovej knižnice (dnešná Knižnica Jána Bocatia) v Košiciach pod názvom Krajská detská knižnica. V priebehu svojej histórie niekoľkokrát zmenila svoj názov – poznáme ju pod názvom Okresná knižnica pre mládež, Krajská knižnica pre mládež, Mestská knižnica pre deti a mládež až po jej súčasný názov - Knižnica pre mládež mesta Košice.

 

Knižnica pre mládež mesta Košice ponúka čitateľom možnosť využívať služby knižnice aj počas víkendov, teda celých sedem dní v týždni.

Knižnica ponúka aj novú službu, ktorá umožní vrátenie vypožičaného knižného fondu do Biblioboxu kedykoľvek, a to až 24 hodín denne.

Bibliobox je určený čitateľom všetkých 21 pobočiek knižnice a je umiestnený tak, aby bol k nemu jednoduchý prístup. Nachádza sa na bielom námestí Kulturparku.

Na konci prvého roku svojej existencie knižnica mala jedinú pobočku (3 miestnosti) so sídlom na Leninovej ulici č. 63 (dnešná Hlavná ulica), evidovala 2 328 čitateľov, 59 139 výpožičiek a v jej knižničnom fonde sa vtedy nachádzalo celkove 5 920 zväzkov.

Pri svojej práci knižnica využíva kreatívne formy práce s deťmi, mládežou a s literatúrou. Hlavným cieľom okrem tej základnej - požičiavania kníh, je vyvolať záujem o knihu a čítanie ako také a následne naučiť svojich čitateľov celoživotnej láske ku knihe ako forme celoživotného sebavzdelávania, alebo zmysluplného relaxu.

Knižnica má v súčasnosti 21 pobočiek (z toho 16 školských a 5 mimoškolských). Najnovšou a najmodernejšou pobočkou knižnice je mimoškolská pobočka LitPark, nachádzajúca sa v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici 2, ktorej meno netradične vzišlo z verejne výzvy Hľadá sa meno... Jedinečnou je pobočka Nezábudka na Poľovníckej ulici č. 8, Košice, ktorá sa špecializuje na prácu s čitateľmi s rôznym typom handicapu (zdravotným, mentálnym a sociálnym). Služby knižnice využíva viac ako 13.000 čitateľov najmä z radov detí a mládeže, knižný fond predstavuje cca 213.000 zväzkov. Ročne knižnica eviduje viac ako 250 000 výpožičiek a pre širokú verejnosť odprezentuje až 2.800 zábavno-súťažných, náučných a vzdelávacích podujatí, seminárov a festivalov s účasťou do 70.000 návštevníkov. Ročne navštívi knižnicu približne cca 155.000 návštevníkov.

.

Back to top